Instructie indienen LEADER-aanvraag


Als je een subsidieaanvraag doet voor LEADER gaan we er vanuit dat je project op dat moment bekend is bij de LAG en het secretariaat, dat je een positieve LEADER- waardigheidstoets hebt gehad en dat je eventueel een pitch hebt gegeven aan de LAG.

Klopt dat allemaal? Dan is de volgende stap het voorbereiden van de formele aanvraag.

Je kunt het hele jaar door een aanvraag doen. Twee keer per jaar is er een ophaalmoment. Alle projecten die op dat moment zijn ingediend worden in de periode daarna beoordeeld.

Formats

 • Vul het format projectplan en de format begroting in. Deze formats zijn verplicht! Als je een aanvraag doet zonder deze formats toe te voegen dan wordt je aanvraag Je vindt de formats op de website van SNN.

Documenten

 • In de Lokale Ontwikkelingsstrategie vind je informatie over de doelen waar LEADER steun aan toekent, en de criteria die worden gehanteerd. Ook staat hier meer algemene informatie
 • In het openstellingsbesluit vind je informatie over de juridische ‘spelregels’ waar LEADER-projecten aan moeten voldoen. openstellingsbesluit
 • De basis voor het openstellingsbesluit is de provinciale verordening. in het openstellingsbesluit wordt soms verwezen naar de verordening.

Bijlagen

 • Afhankelijk van je project is het nodig om aanvullende bijlagen toe te voegen. Is er in je project sprake van een exploitatie, vul dan ook een exploitatiebegroting in. Hierin zet je alle periodieke uitgaven en inkomsten. Zo kun je aantonen dat door middel van je project, de balans tussen inkomsten en uitgaven positiever
 • Overige bijlagen zijn bijvoorbeeld offertes, MKB-verklaringen etc. Mocht je niet zeker weten welke bijlagen je moet toevoegen, neem dan contact
 • Eventueel kun je een eigen projectplan toevoegen als bijlage. Dit is aanvullend op het format

Indienen

 • Indienen gaat via het E-loket van Daarvoor heb je een E-herkenning EH2+ nodig. Heb je die nog niet, vraag hem dan zo snel mogelijk aan, want dit kost enkele werkdagen.
 • Bij het indienen vul je verschillende tabbladen in met informatie die je in de formats hebt
 • Je kunt tijdens het indienen je gegevens opslaan en er later weer verder mee gaan.
 • Zorg dat je niet op de allerlaatste dag je aanvraag doet. Want stel dat er een internetstoring is, of het kost toch meer tijd dan je had verwacht.

Hulp en meer informatie

 • Als je vragen hebt, bijvoorbeeld over toegestane kosten of bepaalde onderdelen van een format, dan kun je contact opnemen met het secretariaat van LEADER of met SNN.
 • SNN Team plattelandsontwikkeling: 050-5224998 plattelandsontwikkeling@snn.nl.
 • Secretariaat LEADER: 0592-365555, leaderoost@drenthe.nl en leaderwest@drenthe.nl.
 • Je kunt ook een pre-check laten doen door SNN. Zij kijken dan of alles goed is Dit is geen inhoudelijke beoordeling maar kan je behandeling wel bespoedigen. Doe dit wel op tijd (enkele weken voor het ophaalmoment).
 • We hebben ook een instructie opgenomen als filmpje. Deze staat binnenkort op onze www.leaderdrenthe.nl.

Hoe gaat het verder na het indienen?

 • Twee keer per jaar is er een ophaalmoment. Alle projecten die dan zijn ingediend worden enkele weken na het ophaalmoment beoordeeld door de LAG. Die kent punten toe aan een project. Bij minimaal 55 punten gaat je project door naar SNN, die het project beoordeeld op subsidietechnische aspecten (bijvoorbeeld: zijn de kostensoorten toegestaan).
 • Uiterlijk 22 weken na het ophaalmoment wordt een (positieve of negatieve) beschikking afgegeven.
 • Je kunt op eigen risico starten met je project vanaf het moment van indienen. Mocht je echter geen positieve beschikking krijgen, dan krijg je dus ook geen subsidie en ben je zelf verantwoordelijk voor de gemaakte

Succes met de voorbereidingen!

Henk van der Horst, Ina Warmelts, Linda Hoeksema en Marije Kattenwinkel