De LAG: Kopgroep van lokale actie


De Lokale Actiegroep (LAG) is, namens bewoners, ondernemers en gemeenten, de trekker van het LEADER-programma. De LAG is de verbinder, samenwerker en vooroploper. De LAG betrekt de regio bij het schrijven van de Lokale Ontwikkelingsstrategie en bij de uitvoering van het programma. LAG-leden weten wat er speelt in de regio en spelen hierop in. De LAG bepaalt  de koers van LEADER in de regio en is de aanjager van het LEADER-programma.

De LAG bestaat uit 9 personen: per gemeente een inwoner, twee medewerkers namens de zes gemeenten, en een onafhankelijk voorzitter.

De LAG-leden hebben elk hun expertise en achtergrond.

  • Onafhankelijk voorzitter: Harmke Vlieg
  • Burgerlid Tynaarlo: Arie Meerman (duurzaamheid)
  • Burgerlid Assen: Cees van Roozendaal (biodiversiteit)
  • Burgerlid Aa en Hunze: Jannie Schonewille (leefbaarheid)
  • Burgerlid Borger-Odoorn: Reint -Jan Vos (recreatie & toerisme, leefbaarheid)
  • Burgerlid Emmen: Rikus Haasken (landbouw, leefbaarheid)
  • Burgerlid Coevorden: Dennis van Heteren (economie, leefbaarheid)
  • Ambtelijke lid gemeenten: Pieter Gautier
  • Ambtelijke lid gemeenten: Lisette Coljé

De LAG komt ongeveer 6 tot 8 keer per jaar bijeen om de voortgang van het programma en projecten te bespreken.