De LAG: Kopgroep van lokale actie


De Lokale Actiegroep (LAG) is, namens bewoners, ondernemers en gemeenten, de trekker van het LEADER-programma. De LAG is de verbinder, samenwerker en vooroploper. De LAG betrekt de regio bij het schrijven van de Lokale Ontwikkelingsstrategie en bij de uitvoering van het programma. LAG-leden weten wat er speelt in de regio en spelen hierop in. De LAG bepaalt  de koers van LEADER in de regio en is de aanjager van het LEADER-programma.

Samenstelling:

  • Wim de Bruijn - Onafhankelijk voorzitter
  • Margo Verhagen - Circulaire Economie
  • Jos Kasten - Vrijetijdseconomie
  • Jan van der Bij - Leefbaarheid
  • Klaas Neutel - Dorpsontwikkeling
  • Marjon van den Brand - Ambtelijk lid gemeente De Wolden
  • Iwan de Vries - Natuur & Duurzaamheid
  • Rosalie Rooze -  Landbouw
  • Duco Schenk  - Ambtelijk lid gemeente Noordenveld