LEADER West


Heeft u een vernieuwend en onderscheidend plan om de (vrijetijds)economie en de leefbaarheid van West-Drenthe te versterken? Dan helpt LEADER u graag op weg. Samen creëren we een bruisend platteland!

Projecten

Er zijn nog geen projecten op deze pagina.

Aanvragen

Je hebt een goed idee voor een project, en nu? LEADER West-Drenthe heeft subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan een duurzame toekomst de leefbaarheid en economie in de regio West-Drenthe. LEADER is een Europese subsidie. De EU stelt eisen aan haar bijdragen: de projecten moeten bijvoorbeeld passen bij de kansen en knelpunten van het gebied. Deze kansen en knelpunten staan beschreven in de ‘LOS’, de Lokale OntwikkelingsStrategie. Ook zijn er zijn een aantal spelregels vastgelegd, de ‘criteria’. Ook deze staan in de LOS

Contact

Wilt u meer informatie over LEADER? Of heeft u algemene vragen, suggesties of opmerkingen? Neem dan contact met ons op