Provinciale LEADER-regeling


Hebt u een idee voor een project dat bijdraagt aan een toekomstbestendig platteland in Drenthe, dan kunt u subsidie aanvragen uit de regeling Provinciale LEADER-projecten Drenthe. Deze subsidieregeling is vanaf 8 mei 2024 open voor het indienen van aanvragen. Het is een aanvullende regeling op het bestaande LEADER-programma voor de ondersteuning van kleinschalige lokale projecten op het Drentse platteland.

Een aanvraag indienen kan via de website van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) die de regeling voor de provincie uitvoert. Voor een project kan minimaal een subsidie van €5.000 en maximaal €25.000 aangevraagd worden. Aanvragen voor dit jaar kunnen ingediend worden tot 1 november 2024. In West-Drenthe is in 2024 in totaal €225.000 beschikbaar voor projecten en in Oost-Drenthe €303.750.

Wij verzoeken u om voor het indienen van een aanvraag contact op te nemen met het LEADER-team van de provincie Drenthe. Het LEADER-team doet dan een check of het projectidee voldoet aan de voorwaarden van de regeling en denkt met u mee over de uitvoering van het project.

Contactpersonen LEADER-secretariaat

Wilt u meer informatie over LEADER? Of heeft u algemene vragen, suggesties of opmerkingen? Neem dan contact op met het LEADER-team.

Henk van der Horst (LEADER-coördinator West, projectadviseur samen leven & wonen en toekomstgerichte economie): 06-53727651

Marije Kattenwinkel (LEADER-coördinator Oost, projectadviseur klimaatadaptatie, biodiversiteit en landschap): (0592) 36 5018

Linda Hoeksema (LEADER-secretaris, projectadviseur samen leven & wonen): (0592) 36 51 07

Ina Warmelts (projectadviseur toekomstgerichte economie en duurzaamheid): 06- 29307491

Algemeen telefoonnummer: (0592) 36 55 55

E-mail: leaderwest@drenthe.nl of leaderoost@drenthe.nl

Beoordeling door Lokale Actie Groep

Ingediende projecten worden, net als in het LEADER-programma, beoordeeld door de zogeheten Lokale Actiegroep(LAG). Drenthe heeft een LAG in Oost- en West-Drenthe. Deze LAG bestaat uit specialisten die in het gebied wonen en kennis hebben van de LEADER-doelen.

De subsidieregeling loopt van 2024 tot en met 2027. Zowel de provincie als alle Drentse gemeenten dragen financieel bij.